Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2011

Μέλισσες και Αστικός Κώδικας

Ο νόμος είναι μια ανοιχτή επιστολή πρός όλους,έτσι και ο νομοθέτης περιλαμβάνει και τις μέλισσες στον αστικό κώδικα.Σε λίγο καιρό έρχεται η εποχή που θα αρχήσουν οι μέλισσες την σμηνουργία δείτε παρακάτω τι προβλέπεται.

Άρθρο 1078
Σμήνος από μέλισσες που αποδήμησε γίνεται αδέσποτο, αν ο κύριός του δεν πάρει μέτρα, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, για την καταδίωξή του.

Άρθρο 1079
Ο κύριος του σμήνους έχει δικαίωμα να το καταδιώξει και να το συλλάβει μέσα σε ξένο ακίνητο, και αν ακόμη μπήκε σε ξένη άδεια κυψέλη έχει όμως υποχρέωση να επανορθώσει τη σχετική ζημία.

Άρθρο 1080
Αν τα σμήνη από μέλισσες περισσότερων κυρίων αποδήμησαν και αναμίχθηκαν, οι κύριοι που καταδίωξαν τα σμήνη τους γίνονται συγκύριοι του ενιαίου σμήνους που συνέλαβαν. Οι μερίδες τους ορίζονται από τον αριθμό των σμηνών που καταδιώχτηκαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου