Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2010

Υγειονομικές μετρήσεις για την μελισσοκομία

Από την Marta Chavarrias

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  παίρνει θέση για να εναρμονίσει τους κανόνες που προστατεύουν την υγεία των μελισσών, και γιʼ αυτό, εγγυώνται την υγειονομική ποιότητα του μελιού.
 
Το μέλι διαθέτει, όπως τα υπόλοιπα  θρεπτικά προϊόντα, ένα σημαντικό πακέτο από κοινωνικούς και εθνικούς κανόνες οι οποίοι εγγυώνται την ποιότητα και την ασφάλειά του. Χωρίς αμφιβολία, και εξʼ αιτίας των κάθε φορά αυξανόμενων μολύνσεων του περιβάλλοντος, αυτή η τροφή είναι εκτεθειμένη σε κινδύνους. Εγγυάται την σταθερότητα της ποιότητας και απαιτεί να εφαρμοστούν μετρήσεις ελέγχου από διάφορες πλευρές, που να έχουν με το μέτρημα όψεις όπως ο κίνδυνος από κτηνιατρικά υπολείμματα ή ζιζανιοκτόνα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δουλεύει εδώ και κάποια χρόνια για να αναγνωρίσει ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα της μελισσοκομίας, όπως ή υψηλή θνησιμότητα των μελισσών που περιγράφτηκε  στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από μερικά χρόνια και που έχει συσχετιστεί με πολλές αιτίες. Τώρα αναλαμβάνουν καινούριες δράσεις για να ενισχύσουν τις προληπτικές μετρήσεις στην παραγωγή του μελιού.
 
«Η ποιότητα του μελιού, εκτός του ότι είναι ένα αποφασιστικό στοιχείο για τον καταναλωτή, του  είναι επίσης  για ένα σύνολο από μέλισσες παραγωγούς, που ήδη οι αντιμικροβιακές ιδιοκτησίες τους παρεμβαίνουν στην υγεία των παραγωγών. Οι πραγματοποιημένες έρευνες στην εξοχή για την μελισσοκομία, επιπλέον αναλύουν απόψεις όπως η μόλυνση με υπολείμματα, οφείλουν να επικεντρωθούν στις φυσιολογικές ιδιοκτησίες  των μελισσών και στα μέτρα προφύλαξης από αρρώστιες. Το αντικείμενο αυτού του πολυπειθαρχικού ελέγχου είναι να αυξήσει την εμπιστοσύνη του καταναλωτή προς αυτή την τροφή σε όλα τα επίπεδα της παραγωγής.» 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου